การชำระเงินค่าขนส่งกับบริษัท I.T. Transport.Co.,Ltd

บริษัทขนส่งสินค้า IT TRANSPORT

สอบถามข้อมูล 089-649-1111

สอบถามข้อมูล 089-609-1111

กดแอดไลน์ @ittransport

บริษัทขนส่งสินค้า IT TRANSPORT

We Carry, We Care – IT TRANSPORT

วิธีการชำระเงิน

  • ชำระเงินสดต้นทางจากผู้ส่งสินค้าหรือเลือกชำระเงินสดปลายทางจากผู้รับสินค้า
  • สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ไอทีทรานสปอร์ต จำกัด” ขีดคร่อมเข้าบัญชี AC PAYEE ONLY และขีดฆ่า หรือผู้ถือ
  • โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด
ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กสิกรไทย สุขาภิบาล1 ออมทรัพย์ 077-2-85019-0

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของ ธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อบริษัทผู้จ่าย และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง “ฝ่ายการเงิน” ที่ โทรสารหมายเลข 02-1911104

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
บริษัท ไอทีทรานสปอร์ต จำกัด
ที่อยู่    434/16-17 ถ.ท่าพระ-โกสุมพิสัย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0405548000485